Sözlükte "dirlik" ne demek?

1. Yaşayış, hayat, sağlık, geçim.
2. Erinç, huzur.
3. Osmanlı ımparatorluğu'nda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık ya da bir yere bağlı gelirdirlik

Cümle içinde kullanımı

Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır.
- S. Ayverdi

Dirlik kelimesinin ingilizcesi

life, health, livelihood; peace, amity